Bluetooth

Hra okamžite spadne s hláškou "aplikačná chyba"

Toto je správa od vášho telefónu, znamenajúca že aplikácia použila vlastnosť nepodporovanú telefónom.

Najprv sa prosím uistite, že váš telefón podporuje CLDC/MIDP profily požadované aplikáciou. Väčšina našich hier vyžadujú MIDP 2.0 and CLDC 1.0. Nájdite voľbu "Java proffily" / "Informácie o telefóne" a podobne (tieto voľby sú väčšinou v menu Nastavenia) a uistite sa, že váš telefón podporuje požadované profily.

Ak váš telefón podporuje tieto profily a stále vypisuje hlášku "aplikačná chyba", najpravdepodobnejšie je, že telefón neposkytuje možnosť prístupu k bluetooth z javy (JSR-82 API). Neexistuje univerzálny spôsob ako zistiť, či telefón toto API podporuje, a preto vám nemôžeme poskytnúť viac informatívnu chybovú hlášku.

[top]

Nemôžem sa pripojiť na server

Najprv sa prosím uistite, že bluetooth je zapnutý na vašom telefóne. Najčastejšie stačí, keď voľakde na obrazovke svieti Bluetooth logo :)

Ďalej, na väčšine telefónoch je možné bluetooth systém nastaviť. Tieto nastavenia sa líšia medzi jednotlivými výrobcami, nastavenia napríklad môžu byť v Nastaveniach, ďalej Pripojenia, Bluetooth. V tomto menu môže byť viacero nastavení, takže ak máte problémy pri fungovaní ako server (alebo pri pripájaní sa na server), mali by ste skúsiť tieto nastavenia zmeniť. Príklad: niektoré telefóny majú bluetooth mód, pri ktorom môžu šetriť energiu - skúste toto nastavenie vypnúť ak ho máte, výkon bluetooth subsystému by sa mal zlepšiť. Všetky hry používajú bluetooth meno telefónu ako mená hráčov, preto by ste mali toto meno zmeniť.

Ďalej, skúste nastaviť bluetooth viditeľnosť telefónu na 'viditeľný'. Skúste sa uistiť, že kritické bluetooth nastavenia sú nastavené na najmenej reštriktívnu hodnotu.

[top]

Server umožňuje pripojiť iba limitovaný počet telefónov

Väčšina telefónov podporuje maximálne 7 bluetooth pripojení. To znamená, že hru môžu hrať maximálne 8 hráčov (7 klientov a jeden server). Staršie telefóny môžu povoľovať dokonca maximálne 3 pripojenia, preto sa prosím uistite, že používate najvýkonnejší telefón ako server. To môže zlepšiť celkovú hrateľnosť hry, pretože server zvyčajne vyžaduje väčší výkon procesora ako klienti.

Ak chcete zistiť počet pripojení, ktoré váš telefón podporuje, spustite si hru a choďte do obrazovky, kde je možné pripájať sa na server. Na tejto obrazovke je číslo v hranatých zátvorkách vedľa mena servera. Toto číslo udáva maximálny počet konekcií, ktoré môže mať telefón naraz otvorené.

Na niektorých telefónoch je bluetooth mód, ktorý šetrí energiu, ale pri aktivovaní povoľuje len jedinú bluetooth konekciu. Ak plánujete fungovať ako server, mali by ste toto nastavenie vypnúť.

Niektoré telefóny nezvládajú ani svoj maximálny počet pripojení a zvyknú náhodne odpájať klientov. Pracujeme na funkcionalite, ktorá klienta automaticky pripojí.

[top]